ประวัติแม่น้ำคงคา

แม่น้ำคงคา แม่น้ำสายสำคัญที่ล่อเลี้ยงชีวิตคนอินเดีย

แม่น้ำคงคา (Ganges) ถือว่าเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ที่มีชื่อเสียง และชื่อก้องโลก ไม่มีใครไม่รู้จักกับแม่น้สายนี้ เพราะว่าในปัจจุบันนี้แม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ ในอินเดียสายนี้ ไม่เหลือเค้าของความศักดิ์สิทธิ์แล้ว

อ่านเพิ่มเติม.. แม่น้ำคงคา แม่น้ำสายสำคัญที่ล่อเลี้ยงชีวิตคนอินเดีย