ลักษณะทุเรียน

ทุเรียน พืชเศรษฐกิจไทยดังไกลถึงเมืองจีน

ช่วงนี้นับว่าเป็นช่วงที่คนไทยและชาวต่างชาติชอบมาก เพราะเป็นช่วงที่ทุเรียนออกลูกเยอะที่สุดและยังมีทุเรียนหลายสายพันธ์ให้เลือกซื้อ เลือกทานกันตามความพอใจ แถมไม่ใช่แค่คนไทยเท่านั้นนะคะ

อ่านเพิ่มเติม.. ทุเรียน พืชเศรษฐกิจไทยดังไกลถึงเมืองจีน