สอบใบขับขี่รถยนต์ ออนไลน์

สอบใบขับขี่รถยนต์ ทำง่ายหรือยาก ทำกี่วันถึงเสร็จ คำถามที่คุณคาใจวันนี้มีคำตอบ

การใช้รถใช้ถนนทุกวันนี้ต้องทำให้ถูกกฎจราจร และต้องมีใบอนุญาตขับขี่ที่ทางกรมการขนส่งออกให้ เพื่อเป็นการรับรองว่าบุคคลนั้น ๆ เป็นผู้ที่มีความพร้อมในการใช้รถใช้ถนน อย่างถูกกฎหมาย และการ สอบใบขับขี่รถยนต์ ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่คนทุกคนต้องทำ เพราะว่าการสอบใบขับขี่จะทำให้คุณได้รับใบอนุญาติขับขี่เมือทำตามขั้นตอนครบถ้วนแล้ว

การเตรียมตัว สอบใบขับขี่รถยนต์

สอบใบขับขี่รถยนต์ ปฏิบัติ

สำหรับผู้ที่ต้องการสอบใบขับขี่รถยนต์สิ่งที่ต้องเตรียมการสอบมีอยู่ 3 ส่วนหลักใหญ่ๆ คือ ภาคทฤษฎีข้อสอบปรนัย ทดสอบสมรรถนะร่างกาย และสอบภาคปฏิบัติสอบการขับรถว่าคุณควรได้รับใบขับขี่แล้วหรือไม่ และนอกจากนี้คุณยังมีสิ่งที่ต้องเตรียมด้านเอกสารการสมัครสอบใบขับขี่ให้พร้อม เพราะมิเช่นนั้นแล้วต้องเสียเวลาต่อคิวเพื่อยื่นเอกสารใหม่ ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าที่กรมการขนส่งคนจะเยอะและค่อนข้างวุ่นวายพอสมควร

  เอกสารที่ต้องเตรียมมา

สอบใบขับขี่รถยนต์  ยังไง

– บัตรประชาชนตัวจริง

– สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด

– ใบรับรองแพทย์ (อายุไม่เกิน 1 เดือน)

เราต้องขอย้ำเตือนว่าการไปยื่นสอบใบขับขี่คุณต้องไปเตรียมตัวรอเข้าคิวแต่เช้าตรู่ก่อน เวลาขนส่งเปิด เพื่อเข้าขอรับบัตรคิว เนื่องจากกรมการขนส่งทางบกได้จำกัดผู้ที่มาสมัครสอบใบขับขี่ในแต่ละวัน และถ้าหากคุณได้รับบัตรคิวแล้ว ก็เตรียมตัวยื่นเอกสารให้เจ้าหน้าที่ได้เลย เพราะหากเอกสารครบเสร็จสัพก็เตรียมตัวให้พร้อมโดยมีขั้นตอนดังนี้

วันที่ 1 ในช่วงเช้า / ทดสอบปฏิกิริยา และตรวจสอบสายตา

ขั้นตอนที่ 1 เพื่อไม่ให้เสียเวลา ผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติได้รับใบอนุญาตขับขี่ ทางด้านของกรมการขนส่งทางบกจึงคัดกรองคุณสมบัติผู้ที่ไม่ได้รับผ่านเกณฑ์แน่ ๆ ออกมาก่อน เพราะถึงแม้ว่าหากปล่อยไปผลสอบจะผ่านทุกอย่างก็ไม่ได้รับใบขับขี่ โดยมีทดสอบดังนี้

– ทดสอบตรวจตา

– ทดสอบสายตาทางลึก

– ทดสอบสายตาทางกว้าง

– ทดสอบปฏิกิริยาทางเท้า

ขั้นตอนที่ 2 เข้าอบรมเพื่อสร้างจิตสำนึกในการขับขี่รถยนต์ 5 ชั่วโมง โดยมีหัวข้ออบรมดังนี้

 สอบใบขับขี่รถยนต์ กี่วัน

– ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรทางบก (30 นาที)

– ความรู้เทคนิคการขับขี่อย่างปลอดภัย (30 นาที)

– ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายหมายการขนส่งทางบก กฎหมาย แพ่ง อาญา (30 นาที)

– ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ผู้ขับรถ และการบำรุงรักษารถ (30 นาที)

– ความรู้เกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์ และมารยาทในการขับรถ (30 นาที)

– ความรู้เกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับส่งเสริมสุขภาพพลานามัย (30 นาที)

– หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ขับรถ (30 นาที)

– หัวใจของการบริการทางการขนส่ง (30 นาที)

– การตรวจความพร้อมของรถก่อนและหลังการใช้งาน (30 นาที)

– ความรู้เกี่ยวกับการขับรถรากจูง และการขับรถรากจูงอย่างปลอดภัย (30 นาที)

และสำหรับผู้ที่เข้ารับการอบรมควรเตรียมสมอง และร่างกายให้พร้อม เพราะไม่เช่นนั้นแล้วจะเข้ามาหลับมากกว่ามานั่งอบรม เพราะคุณอย่าลืมว่าช่วงบ่ายต้อง มาทำข้อสอบ และแนวข้อสอบคำตอบก็มีอยู่ในการอบรมด้วยนั่นเอง

 ช่วงบ่าย / เตรียมทำข้อสอบ( วันที่ 1 )

 สอบใบขับขี่รถยนต์ 2561

สำหรับผู้ที่เตรียมเข้าห้องสอบ เจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบก จะมอบหนังสือรวมถึงป้ายจราจร และกฎจราจรเบื้องต้นให้อ่าน ซึ่งในข้อสอบจะสุ่มป้ายจราจรแบบต่าง ๆ ว่าคือ สัญลักษณ์อะไร, ทำหน้าที่อะไรบ้าง ตรงนี้จะออกข้อสอบเยอะมาก ผู้สอบต้องอ่านดี ๆ อย่าสับสน เพราะสัญลักษณ์แต่ละอันนั้นมีความคล้าย ๆ กัน รูปแบบข้อสอบเป็นปรนัยมีให้เลือก ข้อ ก- ง ผู้เข้าสอบต้องสอบให้ผ่าน คิดเป็น 90% ของข้อสอบทั้งหมด และหลังจากที่คุณทำข้อสอบเสร็จคอมพิวเตอร์จะแจ้งผลสอบให้ทราบทันที หากคุณสอบผ่านก็เตรียมตัวไปสอบภาคปฏิบัติขับรถได้เลย

วันที่ 2 ทดสอบการขับรถ

ข้อ สอบใบขับขี่รถยนต์ 2561

การสอบขับรถยนต์ จะทำการสอบไม่น้อยกว่า 3 ท่า ใน 6 ท่าดังนี้

  1. ทดสอบการขับรถเดินหน้า และหยุดรถบนทางเท้า ด่านนี้เราต้องขอบอกว่าท่านี้เหมือนจะไม่ยาก แต่หลายคนตกม้าตายตั้งแต่ด่านแรกนี้เลย เพราะฉะนั้นเวลาทดสอบคุณก็อย่าตื่นเต้นให้หมั่นซ้อม ท่านี้เยอะๆ และปรับกระจกมองข้างลงมาให้เห็นล้อหลังกับทางเท้าการสอบให้ด้านซ้ายของตัวรถจอดขนาน และคุณก็ห่างจากขอบทางไม่เกิน 25 ซม. ที่สำคัญผู้สอบต้องจอดให้ล้อหน้า และหลังตรงเส้นสีที่กำหนด ส่วนหน้ารถต้องไม่เกินจุดหยุด 1 เมตร
  2. การเดินหน้า และถอยหลังในทางตรง แนะนำว่าให้ขับรถในช่องเดินรถที่ระยะ 12 เมตร เดินหน้า 1 ครั้ง และถอยหลัง 1 ครั้ง ในขณะเดินหน้า-ถอยหลัง โดยคุณต้องไม่ไปโดนสิ่งที่ตั้งไว้ทั้งด้าน ซ้าย-ขวา และที่สำคัญอย่าให้เครื่องยนต์ดับในขณะทดสอบอยู่ (ซึ่งปัญหานี้มักเกิดกับรถเกียร์ธรรมดา)
  3. ขับรถถอยหลังเข้าจอด และออกจากช่องจอด (การทดสอบนี้เป็นด่านสุดท้ายที่ทำให้หลายคนสอบไม่ผ่าน)ด้านนี้ให้ขับรถถอยหลังเข้าจอดถอยเข้าจอดในพื้นที่ซึ่งเจ้าหน้าที่กำหนดไว้ให้ (ล้อรถอยู่ในเส้น) และรถของคุณ ก็จะต้องไม่ชนกับสิ่งกีดขวางเด็ดขาด ในขณะที่สอบ คุณสามารถเปลี่ยนเกียร์เดินหน้า-ถอยหลังได้ไม่เกิน 7 ครั้ง ตัวรถต้องขนานกับขอบทาง

เมื่อคุณสอบผ่านเสร็จเรียบร้อยการเตรียมตัวแต่งหน้าตาให้ดูดีนิดนึง เตรียมเงินชำระค่าธรรมเนียมทำใบขับขี่ ประมาณ 210 บาท และถ่ายรูปรอรับใบขับขี่รถยนต์ที่ภูมิใจเอากลับไปโชว์ที่บ้านได้เลยจ้า