เรื่องควรรู้

สรรพคุณกัญชา ทางด้านยา และมีประโยชน์ในการรักษาโรค

 สรรพคุณกัญชา เรื่องที่หลายคนกำลังรอคำตอบว่าเมืองไทยจะเปิดเสรีด้านกัญชาไหม และทำไมกัญชาถึงได้รับการปลดล็อก หลายคนก็อยากจะรู้ว่าสรรพคุณของกัญชา ทางด้านประโยชน์ทางการแพทย์ดียังไง กัญชาช่วยรักษาโรคอะไรได้บ้าง

ข้อควรรู้ของ  สรรพคุณกัญชา

ข้อควรรู้ของ  สรรพคุณกัญชา

          เรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่ยืดเยื้อกันมาพักใหญ่ในที่สุดสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ก็ไฟเขียวปลดล็อก ให้พืชกระท่อม และกัญชาออกจากการเป็นยาเสพติดประเภท 5 เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ทางการแพทย์ ในการนำไปศึกษาถึงสรรพคุณของกัญชา และกระท่อมในการรักษาอาการเจ็บป่วย และเพื่อเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ป่วยให้ดีขึ้น ประเด็นนี้ถือว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจมาก ๆ และหลายคนคงอยากทราบสรรพคุณของกัญชา ว่ามีประโยชน์ในทางการแพทย์อย่างไรบ้าง

กัญชา พืชให้คุณค่าแต่แฝงข้อควรระวัง

กัญชา พืชให้คุณค่าแต่แฝงข้อควรระวัง

          กัญชา จัดว่าเป็นพืชดอกในตระกูล Cannabaceae ที่มีต้นกำเนิดที่อยู่ในแถบเอเชียกลาง แต่ทว่าในปัจจุบันมีการปลูกในหลายพื้นที่ และในหลาย ๆ ประเทศ  

          กัญชา เป็นพืชที่มีต้นตัวผู้ และต้นตัวเมียแยกกัน โดยสารสำคัญที่พบในกัญชาคือ สารแคนนาบินอยด์ (cannabinoids) ซึ่งจะมีมากกว่า 100 ตัว อีกทั้ง ยังมีสารเตตร้าไฮโดรแคนนาบินอล โดยจะมีอยู่มากในส่วนของยอดช่อดอกกัญชา เป็นสารสำคัญที่มีผลกระตุ้นระบบประสาท ดังนั้น กัญชาจึงจัดว่าเป็นพืชที่ควรใช้อย่างระมัดระวัง

          เนื่องจากว่ากัญชา เป็นพืชที่มีฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาท ดังนั้นแม้ว่ากัญชาจะมีการปลดล็อกให้นำกัญชามาใช้อย่างถูกกฎหมายได้แล้ว แต่นั่นก็ใช่ว่าทุกคนจะปลูกกัญชาหรือมีไว้ในครอบครองได้หรอกนะคะ เพราะว่าจะให้สิทธิเฉพาะ 8 กลุ่มนี้เท่านั้น

          1. หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัย หรือว่าใช้ในการเรียนการสอนวิชาด้านการแพทย์ และเกษตรศาสตร์

          2. หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ป้องกัน ปราบปราม และการแก้ปัญหายาเสพติด หรือสภากาชาดไทย

          3. ผู้ประกอบวิชาชีพเครือข่ายแพทย์ไทย และเหล่าหมอพื้นบ้านตามเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

          4. สถาบันอุดมศึกษาที่ศึกษา และงานวิจัย และเรียนด้านการแพทย์

          5. ผู้ประกอบอาชีพเกษตรที่รวมตัวกัน เป็นวิสาหกิจชุมชนซึ่งจดทะเบียนตามกฎหมาย

          6. ผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศ

          7. ผู้ป่วยที่ต้องเดินทางระหว่างประเทศที่มีความจำเป็นต้องใช้ยาเสพติด และการพกติดตัว

          8. ผู้ขออนุญาตที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เห็นชอบ ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับอนุญาตตั้งหมดสามารถส่งต่อให้ทายาทหรือผู้ที่ได้รับความยินยอมได้ ในส่วนกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตเสียชีวิตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ

          อย่างไรก็ตามองค์กร และบุคคลดังกล่าวต่างก็มีสิทธิเฉพาะในการขออนุญาตผลิต โดยการนำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือว่าการมีกัญชาไว้ครอบครองกัญชา และพืชกระท่อม โดยนั่นก็จะเป็นไปตามเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกำหนด และจะต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ

กัญชากับสรรพคุณทางการแพทย์

กัญชากับสรรพคุณทางการแพทย์

          สรรพคุณของกัญชาที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ต่อวงการแพทย์และใช้ในการรักษาผู้ป่วยตามที่มีรายงาน มีดังนี้

1. ผู้ป่วยที่ต้องการลดอาการคลื่นไส้-อาเจียน(ป่วยที่รับเคมีบำบัด)

         ภญ. ดร.สุภาพร ปิติพร รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร จากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ได้กล่าวว่า ประโยชน์ของกัญชานั้นเป็นพืชที่มีฤทธิ์ต้านอาเจียน ช่วยในการทำงานของระบบทางเดินอาหาร

          ทั้งนี้ ยังพบว่ามีหลักฐานทางวิชาการที่สนับสนุนอย่างชัดเจนว่า กัญชาเป็นพืชที่มีประโยชน์ในการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง ที่ได้รับเคมีบำบัดแล้วมีอาการคลื่นไส้-อาเจียน

2. ลดอาการปวด

          จากการศึกษาข้อมูลจากวารสารเภสัชศาสตร์อีสาน ระบุว่า สาร THC ในกัญชา ยังมีฤทธิ์เป็นยาแก้ปวด ยาลดการอักเสบ และยังใช้เป็นยาต้านออกซิเดชั่น

3. รักษาโรคลมชัก

          มีงานวิจัยที่ระบุว่า กัญชาเป็นพืชที่มีสรรพคุณรักษาโรคลมชักในเด็กที่รักษายาก หรือสามารถใช้ในผู้ป่วยเด็กโรคลมชักที่ดื้อต่อการรักษาด้วยวิธีต่าง ๆ

4. รักษาโรคปลอกประสาทเสื่อม

          จากงานวิจัย ได้มีการระบุสรรพคุณของกัญชาที่มีส่วนช่วยในการรักษาผู้ป่วยโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็งที่มีภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็ง หรือว่าเป็นโรคเอ็ม เอส นอกจากนี้ผู้ป่วยโรคปลอกประสาทเสื่อมที่มีอาการปวดเส้นประสาทที่รักษาด้วยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผล ก็ยังมีงานวิจัยที่ระบุว่า สารสกัดจากกัญชาอาจจะช่วยบรรเทาอาการปวดของผู้ป่วยได้

5. ช่วยให้ผ่อนคลาย

          ภญ. ดร.สุภาพร ปิติพร รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร จากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ได้เคยกล่าวว่า ในตำรับยามีการนำกัญชามา เป็นยาอยู่หลายตำรับ โดยเฉพาะนำมาทำเป็นยานอนหลับ เพราะว่ากัญชาจะช่วยให้ผ่อนคลาย ทำให้หลับสบายขึ้น  

          อย่างไรก็ตาม สรรพคุณของกัญชา ยังถือว่าจำเป็นต้องมีการศึกษาถึงฤทธิ์ของกัญชาเพิ่มเติม ทั้งนี้ ก็เพื่อความปลอดภัยในการใช้กัญชาในทางการแพทย์ และเพื่อเลี่ยงผลข้างเคียงของกัญชาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ด้วยนะคะ

กัญชา ในตำรับยาแพทย์แผนไทย

กัญชา ในตำรับยาแพทย์แผนไทย

          จากการศึกษาข้อมูลในตำราพระโอสถพระนารายณ์ และตำราแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ พบว่าข้อมูลตำรับยาไทยที่เข้ากัญชาอยู่หลายตำรับ ที่ถูกรวบรวมมาจากพระคัมภีร์หลายฉบับ แสดงให้เห็นว่า มีการใช้กัญชาประกอบเป็นตัวยาเพื่อใช้ในการบำบัดรักษาอาการป่วยต่าง ๆ มานานหลายร้อยปีแล้ว

          ทั้งนี้ ทางด้านของ นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ ผอ.สถาบันการแพทย์แผนไทย ยังได้ยกตัวอย่างสรรพคุณตำรับยาไทยที่มีกัญชาเป็นส่วนประกอบ เช่น

          – ตำรับศุขไสยาศน์ ซึ่งกัญชาจะมีสรรพคุณช่วยให้นอนหลับสบาย ช่วยแก้ปวด ช่วยเจริญอาหาร ซึ่งกัญชาจะถูกนำมาใช้ทดแทนหรือเสริมกับยาแผนปัจจุบันในกลุ่มยานอนหลับ และยาคลายเครียด

          – ตำรับทำลายพระสุเมรุ กัญชามีฤทธิ์ช่วยแก้อาการแข็งเกร็งจากอัมพฤกษ์ และโรคอัมพาตได้

          – ตำรับน้ำมันสนั่นไตรภพ กัญชามีส่วนช่วยเรื่องท้องมาน ท้องบวม คลายลมในท้อง ท้องอืดจากผู้ป่วยโรคมะเร็งตับ ใช้ทาบริเวณท้อง

          – ตำรับทัพยาธิคุณ กัญชามีส่วนช่วยเรื่องโรคเบาหวาน ลดน้ำตาล