สาเหตุ ภาวะโลกร้อน

ภาวะโลกร้อน สัญญาณเตือนจากธรรมชาติ ปัญหาที่เราทุกคนต้องเร่งยังยั้ง

เราต่างทราบกันดีนะค ว่าโลกเราตอนนี้ตกอยู่ใน ภาวะโลกร้อน (Global Warming) ซึ่งภาวะโลกร้อนตอนนี้กลายเป็นปัญหาระดับชาติที่คุณต้องเร่งจัดการอย่างเร่งด่วนเลยนะคะ เนื่องจากว่าภาวะโลกร้อนส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ทั้งแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ พืชพันธุ์ การดำรงชีวิตอยู่ของมนุษย์ที่อยู่ยากและลำบากขึ้นมากกว่าแต่ก่อนหายเท่าตัว

 

ภาวะโลกร้อน คืออะไร

ภาวะโลกร้อน คือ

ภาวะโลกร้อน (Global Warming) หมายถึง การที่อุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศบนโลกสูงขึ้น ซึ่งไม่ว่าจะเป็นอากาศบริเวณใกล้ผิวโลก และน้ำในมหาสมุทร และในช่วง 100 ปี ที่ผ่านมาอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงขึ้นถึง 0.74 ถึง 0.18 องศาเซลเซียส และจากแบบจำลองการคาดคะเนภูมิอากาศพบว่าในปี พ.ศ. 2544 – 2643 อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกจะเพิ่มขึ้นถึง 1.1 ถึง 6.4 องศาเซลเซียสเลยทีเดียว

ส่วนสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนนั้นมีหลายปัจจัยด้วยกันนะคะ โดยก๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มขึ้นจากการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นการเผาผลาญถ่านหิน และเชื้อเพลิง รวมถึงสารเคมีที่มีส่วนผสมของก๊าซเรือนกระจกที่มนุษย์ใช้ และอื่น ๆ อีกมากมาย จึงทำให้ก๊าซเรือนกระจกเหล่านี้ลอยขึ้นไปรวมตัวกันอยู่บนชั้นบรรยากาศของโลก และมีส่วนช่วยทำให้รังสีของดวงอาทิตย์ที่ควรจะสะท้อนกลับออกไปในปริมาณที่เหมาะสม แต่ทว่ากลับถูกก๊าซเรือนกระจกเหล่านี้กักเก็บไว้ ทำให้อุณหภูมิของโลกค่อย ๆ สูงขึ้นจากเดิมมาก

นอกจากนี้แล้ว ภาวะโลกร้อนยังผลกระทบของภาวะโลกร้อนนั้นก็มีให้เราเห็นกันอยู่บ่อย ๆ สภาพลมฟ้าอากาศที่ผิดแปลกไปจากเดิม ภัยธรรมชาติที่รุนแรงมากขึ้น ทั้ง น้ำท่วม แผ่นดินไหว พายุที่รุนแรง และการที่อากาศที่ร้อนผิดปกติจนมีคนเสียชีวิต รวมไปถึงโรคระบาดชนิดใหม่ ๆ หรือโรคระบาดที่เคยหายไปจากโลกนี้แล้วก็กลับมาให้เราได้เห็นใหม่ และยังมีพาหะนำโรคที่เพิ่มจำนวนมากขึ้น

 

ภาวะโลกร้อน คือ

 

ในอนาคตนักวิทยาศาสตร์คาดว่าผลกระทบของภาวะโลกร้อนจะรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ แต่ทว่าเราทุกคนก็สามารถช่วยกันลดภาวะโลกร้อนได้หลายวิธี หลัก ๆ ก็เห็นจะเป็นการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและประหยัด เพราะว่าพลังงานที่พวกเราใช้กันอยู่ทุกวันนี้กว่าจะมาถึงให้เราได้ใช้นั้น

ซึ่งจะต้องผ่านกระบวนการขั้นตอนในการผลิตมากมาย ซึ่งในแต่ละขั้นตอนก็จะทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจกขึ้นมา เพราะฉะนั้นการลดใช้พลังงานก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ อย่างเช่น การปิดไฟเมื่อไม่ได้ใช้ การใช้น้ำอย่างประหยัด การใช้จักรยานแทนรถยนต์ในการเดินทางใกล้ ๆ และอื่น ๆ อีกมากมาย

นอกจากนี้แล้วการปลูกต้นไม้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ ก็อย่างที่เรารู้กันดีว่าในเวลากลางวัน ต้นไม้นั้นจะช่วยหายใจเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไป และการหายใจออกมาเป็นก๊าซออกซิเจน เปรียบเสมือนเครื่องฟอกอากาศให้กับโลกของเรา ก็อย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าในปัจจุบันป่าไม้ถูกทำลายและมีจำนวนลดลงไปอย่างมาก ฉะนั้นถ้าเราทุกคนช่วยกันปลูกต้นไม้ ก็เหมือนกับช่วยเพิ่มเครื่องฟอกอากาศให้กับโลกของเรานั่นเอง

ผลกระทบของภาวะโลกร้อน

ภาวะโลกร้อน ผลกระทบ

ในยุคนี้ ภาวะโลกร้อนกำลังก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้คน และระบบนิเวศ ความจริงที่เราเห็นได้ชัดที่สุดก็คือ ธารน้ำแข็งที่กำลังละลาย น้ำแข็งขั้วโลกสลาย ชั้นดินเยือกแข็ง (Permafrost) ที่อุ่นขึ้น ปะการังใต้ท้องทะเลที่กำลังตาย ระดับน้ำทะเลที่กำลังเพิ่มสูงขึ้น ระบบนิเวศที่กำลังเปลี่ยนแปลง

และที่สำคัญคลื่นความร้อนที่ทำให้ถึงแก่ความตายได้ และไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์เท่านั้นที่กำลังเป็นประจักษ์พยานของความเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ ตั้งแต่ชนเผ่าอินูท์ในทวีปอาร์กติก จนถึงชาวเกาะใกล้เส้นศูนย์สูตร ที่ผู้คนกำลังดิ้นรนเพราะผลกระทบจากภาวะโลกร้อนแต่ทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นเพียงการเริ่มต้นเท่านั้น

ซึ่งตอนนี้เรากำลังประสบกับภาวะโลกร้อนที่อันตรายแล้ว และเราจะต้องลงมือกระทำเพื่อหลีกเลี่ยงภาวะโลกร้อนอันเป็นหายนะ และในขณะที่ยังไม่ทราบถึงผลกระทบทั้งหมดในระดับภูมิภาค เนื่องจากว่าผลกระทบต่อไปนี้มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหากเรายังปล่อยให้สภาพในปัจจุบันดำเนินต่อไป

ผลกระทบที่น่าจะเกิดขึ้น

วิธีแก้ไข ภาวะโลกร้อน

–  ระดับน้ำทะเลจะเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากธารน้ำแข็งที่กำลังละลาย และอุณหภูมิทั่วโลกกำลังสูงขึ้นจากการขยายตัวทางความร้อนของน้ำในมหาสมุทร

–  ก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยออกมาจากชั้นดินเยือกแข็ง และป่าที่กำลังตาย

–  มีความเสี่ยงมากขึ้นที่หากจะเกิดสภาพอากาศรุนแรง อย่างเช่น คลื่นความร้อน ความแห้งแล้ง และ น้ำท่วม ในปัจจุบันความแห้งแล้งทั่วโลกได้เพิ่มสูงขึ้นมากกว่าใน 30 ปีที่ผ่านมา 2 เท่า

–  ผลกระทบที่รุนแรงในระดับภูมิภาค ตัวอย่างเช่น ในยุโรป อาจจะเกิดน้ำท่วมจากแม่น้ำเพิ่มขึ้นในพื้นที่ส่วนมากของทวีป และตามพื้นที่ชายฝั่งจะเสี่ยงต่อน้ำท่วม

–  ระบบทางธรรมชาติ ซึ่งได้แก่ ธารน้ำแข็ง แนวปะการัง ป่าชายเลน รวมถึงระบบนิเวศของทวีปอาร์กติก ระบบนิเวศของเทือกเขาสูง ป่าสนแถบหนาว ป่าเขตร้อน เขตลุ่มน้ำในทุ่งหญ้า และเขตทุ่งหญ้าในท้องถิ่น จะถูกคุกคามอย่างรุนแรง

–  สัตว์สายพันธุ์ต่าง ๆ เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์มากขึ้น และทำให้เกิดความสูญเสียด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

–  ผลกระทบที่รุนแรงกว่าจะตกอยู่กับประเทศยากจน อย่างเช่น ประเทศที่กำลังพัฒนาของทวีปแอฟริกา เอเชีย และมหาสมุทรแปซิฟิค ประเทศที่มีความสามารถน้อยที่สุดในการป้องกันตนเองจากระดับทะเลที่สูงขึ้น การแพร่กระจายของเชื้อโรค และ ผลผลิตภาคเกษตรที่ต่ำลง

–  ภาวะโลกร้อนทุกระดับจะส่งผลทำให้ประเทศที่กำลังพัฒนาทุกข์ทรมานมากที่สุด