ประวัติ นายกรัฐมนตรี ทั้งหมด

นายกรัฐมนตรี คือใคร แล้วทำไมประเทศไทยถึงต้องมีนายกรัฐมนตรี ?

หลายคนอาจจะรู้จักว่า นายกรัฐมนตรี คือใคร แต่คุณรู้หรือไม่ค่ะว่า นายกรัฐมนตรีนั้นมีหน้าที่อย่างไร ทำไมประเทศไทยเรานั้นต้องมีการคเลือกตั้งนายกรัฐมนตรี วันนี้เราจะมาหาคำตอบกันนะคะว่านายกรัฐมนตรีนั้นเป็นใคร ทำไมเมืองไทยเราจะต้องมีนายกรัฐมนตรี วันนี้เรามีคำตอบ ส่วนคำตอบนั้นจะเป็นอย่างไรเราไปดูกันเลยค่ะ

นายกรัฐมนตรี ไทย คือใคร และมีหน้าที่ทำอะไร

 

ประวัตินายกรัฐมนตรี 1-28

 

นายกรัฐมนตรี เป็นประธานแห่งคณะรัฐมนตรีไทย และยังมีหน้าที่เป็นหัวหน้ารัฐบาลของประเทศไทย โดยมีจุดกำเนิดมาจากการปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 ในการเปลี่ยนแปลงการปกครองสู่ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญและประชาธิปไตยระบบรัฐสภา

ซึ่งโดยปกติแล้วนายกรัฐมนตรีในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งนายกรัฐมนตรีจะมีที่มาจากสภาผู้แทนราษฎรไทย ตามหลักแล้วนายกรัฐมนตรี จะต้องมาจากการแต่งตั้งทางอ้อมโดยประชาชน แต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) ในปีพุทธศักราช 2557 ได้กำหนดให้พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีตามมติสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สภาที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง)

สำหรับตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีนั้นมีขึ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 เรียกว่า “ประธานคณะกรรมการราษฎร” ตามพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475 และในภายหลังพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกลงพระปรมาภิไธยในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 ก็ได้มีการเปลี่ยนมาเรียกนายกรัฐมนตรี

โดยนายกรัฐมนตรีจะมีตราประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นตราราชสีห์คชสีห์รักษารัฐธรรมนูญ และเป็นตราประจำตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไทย

การปฏิบัติหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี

 

นายกรัฐมนตรี ประยุทธ์

 

ตามกฏของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่ได้กำหนดวาระของนายกรัฐมนตรีว่า “นายกรัฐมนตรีจะดำรงตำแหน่งรวมกันแล้วเกินแปดปีมิได้ และไม่ว่าจะเป็นการดำรงตำแหน่งติดต่อกันหรือไม่ แต่จะต้องนับรวมระยะเวลาในระหว่างที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปหลังพ้นจากตำแหน่ง”

การรักษาราชการแทนของนายกรัฐมนตรี

ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีมิอาจจะปฏิบัติหน้าที่ได้ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 41 ได้กำหนดให้รองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการ ถ้าหากว่ามีรองนายกรัฐมนตรีหลายคนให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน

แต่ถ้าขณะนั้นไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน

นายกรัฐมนตรี คนล่าสุดของไทย

นายกรัฐมนตรีปัจจุบัน

เราต่างทราบกันดีแล้วจริงไหมละคะว่า นายกรัฐมนตรีของไทยคนล่าสุดคือ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช. ที่ตอนนี้ดำรงณ์ตำแหน่งนายกรัฐมนตรี คนที่ 29 ของไทย

ประวัติของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน

–  พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา เกิดเมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2497 ณ จังหวัดนครราชสีมา เป็นบุตรชายของ พ.อ. (พิเศษ) ประพัฒน์ กับเข็มเพชร จันทร์โอชา

–  มีชื่อเล่นว่า “ตู่” สื่อมวลชนนิยมเรียกว่า “บิ๊กตู่” เป็นบุตรชายคนโตจากพี่น้องทั้งหมดสี่คน หนึ่งในน้องชายคือ พล.ท. ปรีชา จันทร์โอชา แม่ทัพภาคที่ 3

–  สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 ที่โรงเรียนสหะกิจวิทยา จังหวัดลพบุรี ต่อมาได้ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยในจังหวัดเดียวกัน แต่เรียนได้เพียงปีเดียวเท่านั้นก็ลาออกเนื่องด้วยบิดาเป็นนายทหารจำต้องโยกย้ายไปในหลายจังหวัด ซึ่งได้เข้าศึกษาที่โรงเรียนวัดนวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร จนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ภายหลังได้เข้าโรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 12 (ตท.12) และเป็นนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่น 23

–  อุปนิสัยเงียบขรึม ด้วยความที่เป็นพี่ชายคนโตจำเป็นจึงต้องทำตัวเป็นพี่ที่ดี ในวัยเยาว์เขาเป็นคนเรียนเก่งมีความถนัด และความชอบในวิชาคณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ ได้รับการสนับสนุนของบิดามารดา

ชีวิตส่วนตัว

นโยบายนายกรัฐมนตรีคนที่1-29

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้สมรสกับรองศาสตราจารย์นราพร จันทร์โอชา ซึ่งมีดีกรีนถึงรองประธานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม มีธิดาฝาแฝด 2 คน คือ ธัญญาและนิฏฐา จันทร์โอชา ซึ่งทั้งสองสำเร็จการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ ณ มหาลัยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย(โดยใช้เวลาเรียน 3 ปีครึ่ง)

และทั้งคู่ยังเคยออกอัลบั้มเพลงร่วมกับ นิค นิติญา อ่ำสกุล เป็นวงดนตรีทริโอหญิงในนามวงBADZ วงดนตรีแนวพังก์ในสังกัดย่อยจีโนม เรคคอร์ด สังกัดอาร์เอสีกด้วย

บทบาททางการเมืองรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2557

ทางด้านของ พล.อ. ประยุทธ์ เป็นผู้อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (ผอ.รส.) ในการประกาศกฏอัยการศึกทั่วราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 และทำการรัฐประหาร ในนามคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 หลังการหารือกับตัวแทน 7 ฝ่ายไม่เป็นผล

เราได้รู้จักกับนายกคนล่าสุดของไทยไปแล้วเรามาทำความรู้จักกับ นายกคนแรกของไทยกันบ้างดีกว่านะคะ ว่าท่านคือใคร ดำรงตำแหน่งนี้นานแค่ไหน

นายกรัฐมนตรีไทยคนแรก

นายกรัฐมนตรีอังกฤษ

นายกรัฐมนตรีไทย คนที่ 1 คือ พระยามโนปกรณ์นิติธาดา

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง

สมัยที่ 1 เมื่อ 28 มิถุนายน 2475 ถึง 9 ธันวาคม 2475

สมัยที่ 2  เมื่อ 10 ธันวาคม 2475 ถึง 1 เมษายน 2476

สมัยที่ 3  เมื่อ 1 เมษายน 2476  ถึง 20 มิถุนายน 2476

ประวัติพระยามโนปกรณ์นิติธาดา

นายกรัฐมนตรีคนแรกของไทยคือใคร

–   พระยามโนปกรณ์นิติธาดา มีชื่อเดิมว่า “ก้อน หุตะสิงห์” เกิดเมื่อ วันที่ 15 กรกฎาคม 2427 ที่จังหวัดพระนคร บุตรของนายฮวด กับ นางแก้ว หุตะสิงห์ พระยามโนปกรณ์นิติธาดาได้สมรสกับคุณหญิงมโนปกรณ์นิติธาดา (นิตย์ สามเสน)

–  พระยามโนปกรณ์นิติธาดาการศึกษา วัดราชบูรณะ (วัดเลียบ) โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียนอัสสัมชัญวิทยาลัย โรงเรียนกฏหมายกระทรวงยุติธรรม(เนติบัณฑิตสยาม)

–  พระยามโนปกรณ์นิติธาดามีบทบาททางการเมือง 27-28 มิ.ย.2475 ได้มีมติแต่งตั้งพระยามโนปกรณ์นิติธาดาเป็นประธานคณะกรรมการ ราษฎร ซึ่งเป็นตำแหน่งสูงสุดในการบริหาร เทียบเท่ากับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในปัจจุบัน 9 ธ.ค. 2475 ลาออก 10 ธ.ค. 2475

–  พระยามโนปกรณ์นิติธาดาได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญอีกครั้งหนึ่ง 1 เม.ย.2476 แต่งตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ ได้มีพระยามโนปกรณ์นิติธาดาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง

–   พระยามโนปกรณ์นิติธาดาถึงอสัญกรรม ณ ที่นั้น เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2491 รวมอายุได้ 64 ปีเศษ